Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

facebook icon2

889 269 835

Rzeszów, Lubelska 13 lok. 192 p.16

Szczegóły oferty

Stwierdzenie nabycia spadku jest z reguły tylko pierwszym krokiem do uregulowania spraw spadkowych. Jeżeli spadkodawca pozostawił jakikolwiek majątek, a spadkobierców jest co najmniej dwóch i nie chcą oni pozostawać współwłaścicielami, konieczne jest przeprowadzenie działu spadku i podzielenie majątku spadkowego. Sprawy te często przysparzają Klientom wiele trudności i wywołują napięcia i kłótnie w rodzinie. Aby uniknąć tego typu sytuacji, proponujemy rozwiązania polubowne, prowadzimy mediacje pomiędzy spadkobiercami. Oczywiście w razie potrzeby sporządzamy odpowiedni wniosek inicjujący postępowanie sądowe w zakresie działu spadku oraz reprezentujemy Państwa przed sądem, aby uzyskać najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. W takich sprawach komplikacje wiążą się często z ustaleniem składu spadku (np. wyposażenia domu, środków na rachunkach bankowych, akcji lub innych papierów wartościowych), jego wartości, czy też dokonanych przez spadkobiercę nakładów z majątku osobistego na majątek spadkowy (np. remontów domu po śmierci spadkodawcy). W sytuacji, gdy spadkodawca w przeszłości dokonał darowizny na rzecz spadkobiercy, pojawić się może problem zaliczenia tej darowizny na jego udział spadkowy (co może zmniejszyć wysokość należnej spłaty lub nawet pozbawić jej w ogóle). KANCELARIA posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu takich spraw.

Home / Sprawy spadkowe / Dział spadku
Dział spadku Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: