Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

Jeśli wezwanie do zapłaty oraz negocjacje, nie przyniosą oczekiwanych efektów, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W Państwa imieniu sformułujemy pozew o zapłatę wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami, zgłosimy wszystkie konieczne dowody. W pierwszej kolejności pragniemy uzyskać dla Państwa tzw. szybkie orzeczenie – nakaz zapłaty (w postępowaniu nakazowym lub upominawczym). Jeśli dłużnik nie złoży sprzeciwu lub zarzutów, nakaz staje się tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Home / Windykacja należnosci / Formułowanie pozwu w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę
Formułowanie pozwu w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: