Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

LEGAL.F KANCELARIA uzyskała dla wielu swoich Klientów wysokie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody spowodowane niżej wymienionymi zdarzeniami. Pomagamy poszkodowanym, a w przypadku wypadków śmiertelnych - również członkom ich rodzin (małżonkom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom, najbliższym przyjaciołom i innym). Będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu przed ZUS lub KRUS (wypadki w pracy lub rolnicze), w postępowaniu karnym, które ma na celu uzyskanie stwierdzenia winy sprawcy, w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniu sądowym cywilnym. Sformułujemy w Państwa imieniu pozew oraz inne pisma procesowe, zgłosimy potrzebne dowody, będziemy w Państwa imieniu uczestniczyć w rozprawach sądowych.

Z doświadczenia wiemy, że Klienci proszący o pomoc w sprawach z tej kategorii, w szczególności w sprawach odszkodowań za wypadki ze skutkiem śmiertelnym, wymagają wyjątkowej wrażliwości oraz empatii prawnika, zwłaszcza podczas pierwszej rozmowy, a także na sali sądowej, w trakcie przesłuchania świadków i stron. Z drugiej zaś strony często dostrzegamy u Państwa oczekiwanie poczucia bezpieczeństwa i całkowitego, kompleksowego zajęcia się sprawą. Mając na uwadze zgromadzoną wiedzę i doświadczenia w tym zakresie, podczas wykonywania naszej pracy, z najwyższą starannością oraz szacunkiem dla Państwa uczuć, staramy się spełniać wszystkie Państwa oczekiwania.

 

Wypadek komunikacyjny (w tym śmiertelny)

Byłeś pasażerem pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym, byłeś pieszym, rowerzystą, doznałeś obrażeń, na skutek potrącenia przez pojazd albo miałeś wypadek spowodowany uszkodzeniem chodnika lub jezdni, jesteś członkiem rodziny osoby, która zginęła w wypadku drogowym – LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

 

Wypadek przy pracy (w tym śmiertelny)

Jesteś pracownikiem poszkodowanym przez maszynę lub inne urządzenie, złamałeś rękę lub nogę na terenie zakładu pracy, miałeś zawał, udar lub inne schorzenie na terenie zakładu pracy, jesteś członkiem rodziny osoby, która miała wypadek w pracy i zmarła na skutek tego wypadku - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

 

Wypadek rolniczy (w tym śmiertelny)

Jesteś rolnikiem i miałeś wypadek podczas pracy w gospodarstwie rolnym, jesteś członkiem rodziny rolnika, który poniósł śmierć w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

 

Wypadki szkolne, na placu zabaw, w publicznej bawialni, na basenie, w sklepie

Jeśli Państwa pociecha (albo osoba dorosła – rodzic, opiekun) uległa wypadkowi w szkole, na placu zabaw, w publicznej bawialni, na basenie, w sklepie lub innym miejscu – ubezpieczyciel wypłacił zbyt niską sumę z ubezpieczenia NNW albo nie wypłacił jej wcale – pomożemy Państwu. Przyjrzymy się także, czy zarządca lub właściciel miejsca, w którym wydarzył się wypadek, nie ponosi winy w spowodowaniu szkody. Jeśli tak - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać dla Państwa odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

 

Ochrona dóbr osobistych (stalking, mobbing, pomówienia, zniesławienia, groźby karalne, pobicie)

Jeśli inna osoba obraziła Państwa publicznie, w tym w Internecie (portale społecznościowe i inne), jeśli inna osoba uszkodziła Państwa ciało (bójka i inne), jeśli w pracy jesteście Państwo prześladowani przez współpracownika lub szefa albo w inny sposób naruszone zostały Państwa dobra osobiste - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

 

Wypadki losowe

Burza, pożar, powódź lub inny wypadek losowy zniszczyły Państwa dom, uprawy, gospodarstwo rolne, budynki firmowe, maszyny lub inne mienie, a ubezpieczyciel wypłacił niskie odszkodowanie lub nie wypłacił go wcale – pomożemy Państwu.

 

Błędy medyczne (w tym te, których następstwem była śmierć pacjenta)

Jeśli jesteś pacjentem poszkodowanym na skutek błędu lekarza popełnionego w procesie leczenia - w przychodni, w szpitalu, na sali operacyjnej lub w gabinecie prywatnym albo jesteś członkiem rodziny pacjenta, który poniósł śmierć na skutek błędu medycznego - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

 

Bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy np. z nieruchomości

Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe (zakład energetyczny, gazowniczy lub inny), korzystał z Państwa nieruchomości nie posiadając umowy dzierżawy lub służebności przesyłu - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie z tego tytułu.

 

Ustanowienie służebności (przejazdu, przechodu, przesyłu)

Jeśli Państwa sąsiad bezumownie korzysta z nieruchomości stanowiącej Państwa własność lub jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe (zakład energetyczny, gazowniczy lub inny), korzysta z Państwa nieruchomości nie posiadając umowy dzierżawy lub służebności przesyłu - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie z tego tytułu.

 

Szkody turystyczne, odszkodowania za zmarnowany urlop

Jeśli biuro turystyczne nie spełniło wszystkich składanych obietnic, jeśli standard hotelu był niższy niż deklarowany w ofercie biura turystycznego, jeśli samolot odleciał o innej godzinie niż planowana, co spowodowało skrócenie Państwa urlopu, jeśli hotel nie oferował wszystkich obiecanych atrakcji, jeśli w trakcie urlopu nastąpiło jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące szkodę - LEGAL.F KANCELARIA pomoże uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Opisana wyżej oferta stanowi jedynie sygnalizacyjny zakres działania LEGAL.F KANCELARII z siedzibą w Rzeszowie, dotyczący uzyskiwania odszkodowań. Jeśli dotknęło Państwa zdarzenie losowe powodujące szkodę, inne niż wyżej opisane – pomoc w tym zakresie również stanowi naszą ofertę.