Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

Jak wcześniej wspomniano, współwłasność małżeńska majątkowa w trakcie trwania nie może ulec podziałowi. Np. własność nieruchomości małżonków oznaczana jest jako 1/1. Wszystko jest moje i wszystko jest Twoje. Nie ma części wydzielonych. Jednak w przypadku ustania współwłasności małżeńskiej majątkowej, taka współwłasność z chwilą ustania przekształca się w współwłasność w częściach ułamkowych (z reguły po ½ części) a w przypadku braku porozumienia, musi zostać w fizycznie podzielona. Zatem podział majątku wspólnego małżonków możliwy jest po rozwodzie, ale również w razie śmierci jednego z małżonków lub ustanowienia pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej (umownej lub sądowej).

Sprawy o podział majątku wspólnego są najczęściej skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym, gdyż dotyczą wielu składników majątkowych i obejmują szereg dodatkowych roszczeń z tym związanych. Niejednokrotnie są to wieloletnie batalie sądowe, które wymagają od prawnika szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia zawodowego.

Opisaną wyżej problematyką LEGAL.F KANCELARIA zajmuje się kompleksowo, zapewniając swoim Klientom jak najkorzystniejsze wyjście ze współwłasności. Pomagamy w odzyskaniu składników majątku wspólnego zużytych lub ukrytych przez jednego z małżonków (np. oszczędności wybranych z rachunku bankowego tuż przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego, czy rozlokowanych na innych kontach bankowych, samochodu lub innych ruchomości sprzedanych czy darowanych w trakcie trwania małżeństwa, bez rozliczenia się z drugim małżonkiem itp.). Doradzamy, jak uzyskać ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, gdy np. jeden z małżonków nie przyczyniał się do jego powstania mimo istnienia sił i możliwości po jego stronie. Zajmujemy się rozliczeniem nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie (np. gdy małżonkowie ze wspólnych środków wybudowali lub wyremontowali dom na gruncie należącym do jeden z nich, gdy po rozwodzie tylko jeden z małżonków ponosił koszty utrzymania wspólnego domu lub spłacał wspólny kredyt itp.). Pomagamy uzyskać eksmisję byłego małżonka ze wspólnego lokalu. W razie konieczności łączymy wniosek o podział majątku wspólnego z wnioskiem o zniesienie współwłasności lub o dział spadku.

Home / Sprawy rodzinne / Podział majątku wspólnego małżonków
Podział majątku wspólnego małżonków Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: