Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

facebook icon2

889 269 835

Rzeszów, Lubelska 13 lok. 192 p.16

Szczegóły oferty

Doradzamy jak korzystać z praw pracowniczych m. in., jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę czy wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, jak uzyskać prawidłowe świadectwo pracy, zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawę czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zajmujemy się zakazami konkurencji, mobbingiem w pracy i pomagamy uzyskać z tego tytułu stosowne świadczenia.

W przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika Kancelaria pomaga uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy, reprezentując pracownika lub członków jego rodziny przed pracodawcą, przed ZUS i przed sądem. W takich sprawach otrzymanie adekwatnego świadczenia zawsze wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które oferuje LEGAL.F KANCELARIA. Problem Klienta jest zazwyczaj, nie tylko udowodnienie, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy, co w przypadku odmowy uznania przez pracodawcę takiego zdarzenia za wypadek przy pracy, wymaga wytoczenia stosownej sprawy sądowej, ale problematyczna pozostaje również kwestia otrzymania odszkodowania z ZUS, czy świadczeń uzupełniających od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Wielu poszkodowanych pracowników lub członków ich rodzin nie wie, że w takich przypadkach, poza odszkodowaniem za wypadek przy pracy, może ubiegać się także o stosowne uzupełniające zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Dzięki naszym staraniom pracownicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy, a także ich najbliżsi, uzyskali wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Doradzamy również osobom, które pracowały bez umowy o pracę i chcą uzyskać stosowne świadczenia pracownicze. W takim przypadku z reguły konieczne będzie uzyskanie wyroku sądu pracy ustalającego istnienie stosunku pracy, który otworzy drogę do nabycia prawa do urlopów, zasiłków i ubezpieczenia, a ewentualnie także ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Home / Sprawy pracownicze / Prawa pracownika
Prawa pracownika Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: