Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Pomoc przedsiębiorcom – osobom prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na formę (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, stowarzyszenie, fundacja), stanowi obszar zainteresowania, doświadczenia, wiedzy oraz skutecznych działań LEGAL.F KANCELARIA z siedzibą w Rzeszowie. Sprawy gospodarcze stanowią część zakresu pracy naszej Kancelarii.

 

Sprawy o zapłatę, windykacja należności

Windykujemy wierzytelności przedsiębiorców mających siedzibę w Rzeszowie i okolicach, ale także w innych rejonach kraju, formułujemy wezwanie do zapłaty, w Państwa imieniu prowadzimy negocjacje przedsądowe z dłużnikiem, w Państwa imieniu sformułujemy i skierujemy pozew do sądu, zgłosimy wszystkie potrzebne dowody, opracujemy strategię procesową, będziemy Państwa reprezentować w sądzie. W Państwa imieniu będziemy sporządzać potrzebne pisma procesowe oraz podejmować niezbędne działania procesowe mające na celu uzyskanie dla Państwa jak najkorzystniejszego orzeczenia. Jeśli zaistnieje taka potrzebna, sformułujemy apelację lub odpowiedź na apelację, będziemy Państwa reprezentować przed sądem drugiej instancji. Dopełnimy wszelkich niezbędnych formalności w zakresie uzyskania klauzuli wykonalności, sformułujemy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu egzekucyjnym aż do czasu jego skutecznego zakończenia.

Wiedza oraz bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o zapłatę należności pieniężnych przedsiębiorców, w tym na salach sądowych sądów usytuowanych w wielu miastach Polski, stanowi gwarancję skuteczności naszych działań. Z powodzeniem wykorzystujemy techniki negocjacyjne, a jeśli zajdzie taka potrzeba, dostępne narzędzia procesowe, służące szybkiej i skutecznej windykacji należności. Zapraszamy do współpracy. Więcej w zakładce WINDYKACJA NALEŻNOŚCI.

 

Reprezentacja przed sądem

Poprowadzimy w Państwa imieniu każdą gospodarczą sprawę sądową, w której stroną jesteście Państwo albo Państwa Firma, bez względu na to, czy występujecie Państwo po stronie powodowej czy pozwanej.

 

Umowy spółki

Pomagamy w sformułowaniu treści umowy prawa handlowego – sporządzamy projekty umowy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) oraz spółki akcyjnej (S.A.). Pomagamy w sformułowaniu projektu umowy spółki cywilnej.

 

Rejestracja spółek prawa handlowego

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego, formułujemy dokumenty, reprezentujemy przedsiębiorców przed sądem rejestrowym.

 

Zmiany w umowach spółki prawa handlowego

Pomagamy w zakresie zmiany treści umowy spółki prawa handlowego, podpowiadamy najlepsze rozwiązania, reprezentujemy Państwa przed sądem rejestrowym.

 

Umowy sprzedaży udziałów spółki

Sporządzamy projekty umów sprzedaży lub darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Projektowanie uchwał organów spółek prawa handlowego

Sporządzamy projekty uchwał organów spółek prawa handlowego.

 

Konstruowanie umów cywilnych – sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, regulaminów, ogólnych warunków umów i wielu innych

Jeśli w Państwa firmie powstała potrzeba zawarcia umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy albo regulaminu lub ogólnych warunków umów - pomożemy w sformułowaniu treści tych dokumentów, one uporządkują i ułatwią Państwa pracę, a także sprawią, że stanie się ona dla Państwa bardziej bezpieczna.

 

Nieruchomości

Jeśli macie Państwo nieuregulowany stan prawny nieruchomości związanej z działalnością Państwa Firmy, wymaga ona nabycia w drodze zasiedzenia należy przeprowadzić jej podział lub dokonać innej czynności związanej z nieruchomością – LEGAL.F KANCELARIA udzieli Państwu pomocy w tym zakresie.

 

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

Służymy pomocą w stałej obsłudze podmiotów gospodarczych. Jeśli Państwa Firma potrzebuje stałej współpracy z prawnikiem – konsultacji treści umów, sporządzenia treści umów, konieczności sporządzenia regulaminów lub innych dokumentów, jeśli w Państwa Firmie powstała potrzeba zorganizowania stałej pomocy w zakresie windykacji należności – oferujemy swoje usługi w tym zakresie. Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, transportowej, rentierskiej, górniczej, handlowej i innych. Zapraszamy do współpracy w zakresie porządkowania spraw Państwa Firmy, działań mających usprawnienie jej działania, odzyskiwania oraz pomnażania Państwa majątku.