Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

  • zasiedzenia (nieruchomości gruntowych, budynkowych, służebności, także ruchomości - np. samochodu),
  • ochrona własności,
  • ochrona posiadania,
  • ochrona służebności,
  • ustanowienie służebności (przejazdu, przechodu, przesyłu),
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – gdy istnieje potrzeba uporządkowania zapisów księgi wieczystej),
  • rozgraniczenia