Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

LEGAL.F KANCELARIA specjalizuje się w prowadzeniu spraw tzw. gruntowych, a więc dotyczących praw rzeczowych do nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych, rolnych oraz o innym przeznaczeniu), budynkowych i lokalowych, ale także w prowadzeniu spraw dotyczących praw rzeczowych do ruchomości. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie a znakomita większość tego rodzaju postępowań sądowych prowadzonych przez KANCELARIĘ zakończyła się sukcesem.

 

 

Pozostałe sprawy gruntowe

W tej kategorii spraw, znajdują się sprawy związane z ujawnieniem lub wykreśleniem prawa z księgi wieczystej, uzgodnieniem stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (np. w celu wykreślenia nieistniejącego obciążenia nieruchomości lub ujawnienia innego właściciela nieruchomości), sprawy związane ze zmianą treści lub sposobu wykonywania służebności, koniecznością zamiany oznaczenia działki np. po postępowaniu scaleniowym, stwierdzeniem wygaśnięcia lub zniesieniem za wynagrodzeniem takich służebności.