Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Sprawy rodzinne należą do spraw wymagających naszej szczególnej atencji oraz wrażliwości. Doświadczenie zarówno zawodowe, jak również osobiste, pełnienie wielu ról społecznych, fakt bycia żoną, mamą, córką, siostrą oraz przyjaciółką, pozwala na świadczenie kompleksowej, wielopłaszczyznowej pomocy prawnej, jest szczególnie cenne w sprawach należących do omawianej kategorii spraw.

 

 

W tej kategorii spraw, którymi zajmuje się LEGAL.F KANCELARIA, znajdują się sprawy związane m. in. z ustaleniem ojcostwa, przysposobieniem, czy pieczą zastępczą.