Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

  • sprawy o ROZWÓD (w tym z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków),
  • sprawy o separację,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • opieka nad małoletnim,
  • ubezwłasnowolnienia (częściowe oraz całkowite),
  • sprawy o eksmisję (opróżnienie lokalu z osób i rzeczy),
  • alimenty