Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Sprawy rodzinne należą do spraw wymagających naszej szczególnej atencji oraz wrażliwości. Doświadczenie zarówno zawodowe, jak również osobiste, pełnienie wielu ról społecznych, fakt bycia żoną, mamą, córką, siostrą oraz przyjaciółką, pozwala radcy prawnemu Paulinie Fiejdasz (prawnik Rzeszów – prawnik rodzinny) na świadczenie kompleksowej, wielopłaszczyznowej pomocy prawnej i jest szczególnie cenne w sprawach należących do omawianej kategorii spraw.

LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzimy porady prawne z zakresu spraw rodzinnych. Każdy z Państwa może przyjść na rozmowę do Kancelarii w celu omówienia swojego problemu prawnego, może porozmawiać z prawnikiem – specjalistą od spraw rodzinnych. Omawiamy stan faktyczny, proponujemy najlepsze oraz najskuteczniejsze rozwiązania prawne. W razie potrzeby – pomagamy w negocjacjach, świadczymy pomoc prawną w zakresie mediacji, w tym sądowej, przygotowujemy strategię procesową, w tym treść pism procesowych, reprezentujemy Państwa przed sądem rodzinnym w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego. Pomagamy w sprawach, których przedmiotem jest rozwód małżeństwa, separacja, alimenty, władza rodzicielska i w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Usytuowanie naszej Kancelarii w Rzeszowie oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie tego rodzaju spraw przed sądem rodzinnym, daje gwarancję skutecznej pomocy prawnej w Państwa sprawie rodzinnej.

 

 

Kluczowe zagadnienia w zakresie spraw rodzinnych, to sprawy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód i sprawy o orzeczenie separacji. Sprawa o rozwód, nawet bez orzekania o winie, jest z reguły doświadczeniem bardzo trudnym oraz stresogennym. Obecność fachowego i doświadczonego pełnomocnika ułatwia przeprawę przez ten bardzo trudny etap w życiu. Zapewniamy merytoryczne porady rodzinnego radcy prawnego (adwokata rodzinnego), służymy rozmową w ciepłej atmosferze, gwarantujemy empatię i – co oczywiste, poufność. W razie potrzeby umożliwiamy kontakt z psychologiem. Szczegółowo analizujemy każdy przypadek i proponujemy najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie. Reprezentujemy Klientów przed sądem, w tym w postępowaniu mediacyjnym. Pomagamy w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. Zajmujemy się również wszystkimi następstwami związanymi z orzeczeniem rozwodu (kwestią alimentów na rzecz dzieci oraz pomiędzy małżonkami, problemem władzy rodzicielskiej, miejscem zamieszkania dziecka - dzieci, ustaleniem kontaktów z dziećmi, problemem zajmowania wspólnego mieszkania oraz kwestią eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania).

LEGAL.F KANCELARIA zajmuje się także sprawami z zakresu orzeczenia separacji.  Separacja jest możliwa do uzyskania, gdy małżeństwo uległo zupełnemu rozkładowi, ale ten rozkład nie ma charakteru trwałości. Gdy więź małżonków rozpadła się pod względem gospodarczym, cielesnym i uczuciowym, ale istnieją widoki na to, że stan taki ulegnie zmianie w przyszłości, czyli, że małżeństwo ma widoki na przetrwanie, wówczas można wszczynać i prowadzić proces o ustanowienie separacji. Separacja jest jednym ze sposobów na uzyskanie rozdzielności majątkowej, jest możliwa także wówczas, gdy małżonkowie ze względów światopoglądowych nie chcą rozwodu.

Radca prawny zajmie się także Państwa sprawą z zakresu unieważnienia małżeństwa. Ze względu na zamknięty katalog przyczyn unieważnienia małżeństwa, sprawy tego rodzaju muszą zostać dogłębnie przeanalizowane przez specjalistę z zakresu prawa rodzinnego – prawnika rodzinnego. Prowadzimy analizę tego rodzaju spraw, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie formułowania pism wszczynających proces rodzinny, reprezentujemy Państwa także w sądzie, w postępowaniu sądowym z zakresu prawa rodzinnego, podejmując wszelkie potrzebne czynności procesowe przed sądem rodzinnym.

LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzimy porady prawne z zakresu spraw rodzinnych. Każdy z Państwa może przyjść na rozmowę do Kancelarii w celu omówienia swojego problemu prawnego, porozmawiać z prawnikiem do spraw rodzinnych.

Zapraszamy do współpracy z LEGAL.F