Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z ubezwłasnowolnieniem całkowitym oraz częściowym. Ubezwłasnowolnienie całkowite dotyczy osób, które z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie są w stanie pokierować swoim postępowaniem. Mimo, iż kwestia ubezwłasnowolnienia jest tematem społecznie trudnym, z naszego doświadczenia wynika, iż w wielu przypadkach uzyskanie orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu jest jedynym sposobem na rozwiązanie niejednokrotnie bardzo skomplikowanej sytuacji rodzinnej, a jednocześnie stanowi ono narzędzie służące ochronie zdrowia oraz ogólnemu dobru osoby, której dotyczy. Wnioski o orzeczenie ubezwłasnowolnienia dotyczą szczególnie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, cierpiących na różnego rodzaju schorzenia natury umysłowej lub osób starszych, które z powodu demencji nie radzą sobie z prowadzeniem swoich spraw, zaciągają długi, czy trwonią majątek. Ubezwłasnowolnienie umożliwia rodzinie takiej osoby skierowanie jej na leczenie oraz zadbanie o majątek. Należy zaznaczyć, iż osoba ubezwłasnowolniona całkowicie przez cały czas trwania ubezwłasnowolnienia pozostaje pod nadzorem sądu rodzinnego, któremu ustanowiony w odrębnym postępowaniu opiekun prawny, musi raz na pół roku składać stosowne oświadczenia dotyczące stanu osoby oraz majątku tej osoby. Opiekunem prawnym zostaje najczęściej osoba należąca do najbliższej rodziny ubezwłasnowolnionego.

Home / Sprawy rodzinne / Ubezwłasnowolnienie
Ubezwłasnowolnienie Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: