Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

Większość małżeństw funkcjonuje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, co oznacza, że małżonkowie dysponują trzema majątkami – każdy z małżonków swoim majątkiem odrębnym oraz razem – majątkiem wspólnym małżonków. Do majątku odrębnego każdego z małżonków wchodzą m.in. składniki majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, składniki nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił, że dany składnik majątkowy ma zostać przeznaczony dla obojga małżonków (wtedy taki składnik wchodzi do majątku wspólnego). Do majątku wspólnego małżonków wchodzą natomiast m.in. wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa, wynagrodzenie za wykonywaną pracę, jak również oszczędności zgromadzone w trakcie trwania małzeństwa. Stają się one współwłasnością łączną małżonków. Współwłasność majątkowa małżeńska trwa od chwili zawarcia małżeństwa do czasu zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej tzw. intercyzy (wymagana forma aktu notarialnego), orzeczenia rozwodu lub separacji, sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a także śmierci jednego z małżonków. W trakcie trwania tej wspólności, jest ona niepodzielna, co oznacza, że w trakcie jej trwania jeden z małżonków bez zgody drugiego nie może sprzedać np. samochodu, nie może kupić dla siebie mieszkania, ponieważ wejdzie ono do wspólności małżeńskiej. Sprawy o rozwód, w szczególności gdy małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci, często trwają bardzo długo, co oznacza, że na ustanie wspólności małżeńskiej majątkowej małżonkowie muszą czekać do czasu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwód. Jeśli nie ma między nimi porozumienia, najczęściej też nie są w stanie umówić się do notariusza na zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej tzw. (intercyzy). Rozwiązaniem dla opisywanej sytuacji, tj. uzyskaniem rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa jest zainicjowanie postępowania sądowego o ustanowienie takiej rozdzielności przez sąd. Dodatkowo, gdy małżonkowie żyją w rozłączeniu, sąd może ustanowić rozdzielność z datą wsteczną niż data pozwu, czy tym bardziej orzeczenia kończącego postępowanie. Zatem konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej jest przekształcenie się szczególnego rodzaju współwłasności majątkowej małżeńskiej - łącznej (1/1), we współwłasność w częściach ułamkowych (najczęściej po ½ części). Małżonkowie stają się klasycznymi współwłaścielami składników majątkowych. Dalszym krokiem, jest zawsze fizyczny podział majątku wspólnego małżonków. LEGAL.F KANCELARIA poleca Państwu swoją pomoc prawną w tego rodzaju sprawach.

Home / Sprawy rodzinne / Ustanowienie rozdzielności majątkowej
Ustanowienie rozdzielności majątkowej Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: