Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Sprawy o zapłatę należności pieniężnych (windykacja)

LEGAL F. KANCELARIA kompleksowo zajmuje się odzyskiwaniem niezapłaconych należności. Jeśli Państwa dłużnik nie zwraca pożyczonych pieniędzy, jeśli kontrahent nie reguluje faktury sporządzonej przez Państwa Firmę, jeśli najemca Państwa lokalu nie płaci czynszu lub jesteście Państwo wierzycielami na innej podstawie – LEGAL.F KANCELARIA skutecznie poprowadzi windykację Państwa należności - odzyskamy Państwa pieniądze. Mamy doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw zarówno w Rzeszowie, jak też w innych miastach Polski - na terenie niemalże całego kraju.

 

Wezwanie do zapłaty

Sformułujemy i wyślemy do dłużnika wezwanie do zapłaty. Wezwanie sporządzone w Kancelarii często działa na dłużnika mobilizująco, skutecznie usprawnia windykację Państwa wierzytelności.

 

Negocjacje z dłużnikiem

Poprowadzimy w Państwa imieniu negocjacje z dłużnikiem. Negocjacje mają na celu odzyskanie należności bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Zanim sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, telefonujemy do dłużnika w Państwa imieniu, formułujemy i wysyłamy wiadomości mailowe, organizujemy spotkania, mające na celu polubowne odzyskanie należności – skuteczną windykację.

 

Formułowanie pozwu w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę (w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym)

Jeśli wezwanie do zapłaty oraz negocjacje, nie przyniosą oczekiwanych efektów, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W Państwa imieniu sformułujemy pozew o zapłatę wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami, zgłosimy wszystkie konieczne dowody. W pierwszej kolejności pragniemy uzyskać dla Państwa tzw. szybkie orzeczenie – nakaz zapłaty (w postępowaniu nakazowym lub upominawczym). Jeśli dłużnik nie złoży sprzeciwu lub zarzutów, nakaz staje się tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Formułowanie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego

Jeśli postępowanie dotyczy Państwa długów, doręczono Państwu nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny, możemy w Państwa imieniu sformułować sprzeciw lub zarzuty, które spowodują, że orzeczenie wydane przez sąd straci moc, a Państwo będziecie mogli bronić swoich racji w postępowaniu sądowym.

 

Reprezentacja przed sądem

LEGAL.F KANCELARIA będzie Państwa reprezentować przed sądem – sformułujemy treść pozwu, pism procesowych, zgłosimy wszystkie potrzebne dowody, w Państwa imieniu będziemy uczestniczyć w rozprawach sądowych.

 

Apelacja, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego, zażalenie, skarga na czynności referendarza, skarga na czynności komornika

Nnapiszemy w Państwa imieniu apelację lub każdy inny rodzaj pisma procesowego. Będziemy Państwa reprezentować przed sądem.

 

Formułowanie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Po uzyskaniu wyroku sądowego lub innego orzeczenia, kolejnym etapem windykacji jest uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W Państwa imieniu dopełnimy wszelkich formalności potrzebnych do tego, by orzeczenie stało się tytułem wykonawczym a następnie sformułujemy wniosek o wszczęcie egzekucji oraz treść innych pism w tym postępowaniu. Będziemy uczestniczyć czynnie w poszukiwaniu majątku dłużnika, monitując czynności organu postępowania egzekucyjnego oraz wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Będziemy Państwa reprezentować przed komornikiem sądowym do czasu skutecznego zakończenia postępowania egzekucyjnego.

 

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Jeśli jesteście Państwo dłużnikami, a nie wiadomo do końca komu należy zwrócić dług, najkorzystniej złożyć należność do depozytu sądowego. Sformułujemy wniosek wszczynający postepowanie oraz będziemy Państwa reprezentować przed sądem.

 

Spory z funduszami sekurytyzacyjnymi

Pomogliśmy wielu Klientom, którzy mieli kłopoty finansowe w sporach z funduszami sekurytyzacyjnymi lub innymi tego typu instytucjami, zajmującymi się odzyskiwaniem odkupionych długów.