Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

Dziedziczenie przedsiębiorstwa wchodzącego w skład spadku po osobie fizycznej i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa jednoosobowego lub działającego w formie spółki cywilnej jest nową instytucją, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego przez ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W zakresie usług świadczonych przez KANCELARIĘ znajduje się planowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przyszłego zarządu majątku zmarłego przedsiębiorcy. Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić sam przedsiębiorca, próbując przewidzieć tym samym rozwiązanie ewentualnych problemów związanych z prowadzeniem firmy, które mogą powstać po jego śmierci. Zarząd sukcesyjny mogą ustanowić także spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. Opisywane rozwiązanie ma na celu wyznaczenie osoby kompetentnej w zakresie prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, do czasu zakończenia postępowań spadkowych – stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku, które w szczególności w przypadku braku zgody pomiędzy spadkobiercami, trwają długo, paraliżując działanie firmy, czasami doprowadzając ją do zupełnego upadku. LEGAL.F KANCELARIA oferuje Państwu pomoc w opisywanym wyżej zakresie.

Home / Sprawy spadkowe / Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: