Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

Brak prawnie uregulowanego dojazdu do nieruchomości i konieczność nieformalnego korzystania z drogi przebiegającej po cudzym gruncie, często wiąże się z trudnościami oraz rodzi konflikty sąsiedzkie. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zasiedzenie służebności gruntowej. Może to dotyczyć prawa przechodzenia i przejeżdżania po cudzej nieruchomości, ale także prawa do korzystania z cudzej klatki schodowej, czy prawa dostępu do cudzej studni i czerpania wody. Orzeczenie sądowe stanowi tytuł prawny do korzystania z tego rodzaju uprawnień oraz jest podstawą do ujawnienia prawa w księdze wieczystej i to zarówno własnej, jak i właściciela obciążonej nieruchomości. Także i w tym przypadku konieczne jest udowodnienie przed sądem samoistnego posiadania drogi przez odpowiednio długi okres czasu oraz korzystania z trwałego i widocznego urządzenia. Praktyka oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dostarcza wielu przykładów takich urządzeń (mostki, przepusty drogowe, rury odwadniające, utwardzenia itp.), przy czym istotne jest, aby były one wytworem świadomej działalności człowieka i zostały wykonane przez posiadacza służebności, czyli osobę która dochodzi zasiedzenia służebności lub jego poprzednika prawnego – rodzica, dziadka, poprzedniego właściciela nieruchomości. Nie jest zatem dopuszczalne zasiedzenie cudzej drogi w sytuacji, gdy została ona wybudowana przez właściciela działki, po której droga ta biegnie. Niemniej jednak każdy stan faktyczny posada swoje indywidualne cechy i wymaga dogłębnej analizy prawnej oraz odpowiedniego doświadczenia, które oferuje LEGAL.F KANCELARIA.

Przepisy o zasiedzeniu służebności gruntowych stosuje się odpowiednio do zasiedzenia służebności przesyłu. Jest to sposób obrony przedsiębiorstw przesyłowych przed roszczeniami właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są słupy i linie energetyczne, rurociągi gazowe czy kable telekomunikacyjne. Skuteczne zasiedzenie takich służebności przesyłu pozwala przedsiębiorstwom przesyłowym uniknąć konieczności wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości. LEGAL.F KANCELARIA doradza swoim Klientom, w jaki sposób przerwać bieg zasiedzenia, aby móc dochodzić, od przedsiębiorstwa przesyłowego, roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości, a w ostateczności, gdy okres zasiedzenia już upłynął, w jaki sposób doprowadzić do wykupu działki przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

Home / Sprawy gruntowe / Zasiedzenie służebności gruntowych i służebności przesyłu
Zasiedzenie służebności gruntowych i służebności przesyłu Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: