Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Ciąg dalszy sprawy o ochronę dóbr osobistych - dziś o wyroku pisze Rzeczposoplita.

https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/308189949-Facebook-pomowienia-z-Irlandii-wyrok-w-Polsce.html

19.08.2019 r.

 

W lipcu br. otrzymaliśmy orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie o ochronę dóbr osobistych prowadzoną przez naszą Kancelarię. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko naszej Klientki - będącej stroną powodową w procesie i uchylił w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Walczymy zawsze do końca.