Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Do współpracy zapraszamy zarówno Klientów indywidualnych, jak również podmioty wieloosobowe – przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Prowadzimy głównie sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (windykacja należności, odszkodowania, sprawy gruntowe, sprawy rodzinne, sprawy pracownicze, ubezpieczeniowe, gospodarcze, administracyjne, z zakresu zamówień publicznych).

RADCA PRAWNY RZESZÓW KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RZESZÓW ODSZKODOWANIA WINDYKACJA

SPECJALIZACJE

Specjalizacje

windykacja należnosci rzeszówWINDYKACJA NALEŻNOŚCI

odszkodowania rzeszówSPRAWY ODSZKODOWAŃ

sprawy gospodarcze rzeszówOFERTA DLA BIZNESU

zamówienia publiczne rzeszówZAMÓWIENIA PUBLICZNE

sprawy gruntowe rzeszówSPRAWY GRUNTOWE

sprawy rodzinne rzeszówSPRAWY RODZINNE

sprawy spadkowe rzeszówSPRAWY SPADKOWE

sprawy pracownicze rzeszówSPRAWY PRACOWNICZE

 

LEGAL.F KANCELARIA w szczególności specjalizuje się w sprawach trudnych, wielowątkowych, na pozór niemożliwych do rozwiązania, wielopłaszczyznowych. Jeśli zmagacie się Państwo z tego rodzaju problemem – LEGAL.KANCELARIA oferuje Państwu najlepszą oraz najbardziej skuteczną pomoc prawną w tym zakresie. Porządkujemy najbardziej skomplikowane stany faktyczne, oferując swoim Klientom satysfakcję, bezcenny spokój oraz pełne zadowolenie. Z usług LEGAL.F KANCELARIA korzystają osoby, które chcą odbudować swój majątek. Poprowadzimy w Państwa imieniu w pełni kompleksowe postępowanie windykacyjne. Nasza pomoc prawna w tym zakresie, polega na negocjacjach z dłużnikiem, mających na celu dobrowolny zwrot zadłużenia, sporządzeniu wezwania do zapłaty, skonstruowaniu pozwu, reprezentacji w sądzie oraz podejmowaniu innych czynności procesowych niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu postępowania sądowego – celem tym jest uzyskanie orzeczenia, na mocy którego odzyskacie Państwo swoje pieniądze. Aby móc zrealizować treść korzystnego wyroku sądowego – w zakresie naszych usług prawnych znajduje się także reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem, którego zadaniem jest odzyskanie od dłużnika Państwa należności. Jeśli jesteście Państwo dłużnikiem – sprawdzimy czy roszczenie istotnie przysługuje wierzycielowi, czy dług nie jest przedawniony, czy odsetki zostały właściwie policzone oraz wszystkie inne kwestie, ważne z Państwa punktu widzenia.
W ofercie naszych usług prawnych znajduje się świadczenie pomocy prawnej w zakresie odszkodowań. LEGAL.F KANCELARIA prowadzi pełną obsługę prawną w tego rodzaju sprawach. Będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu karnym, przed ZUS, KRUS, przed ubezpieczycielem w postępowaniu likwidacyjnym oraz w postępowaniu sądowym. Nasza KANCELARIA sporządzi wszystkie pisma procesowe, będziemy w Państwa imieniu obecni na sali sądowej, w szczególności podczas składania zeznań przez świadków oraz przesłuchania stron. Z doświadczenia wiemy, że Klienci proszący o pomoc w sprawach z tej kategorii, w szczególności w sprawach odszkodowań za wypadki ze skutkiem śmiertelnym, wymagają wyjątkowej wrażliwości oraz empatii prawnika, zwłaszcza podczas pierwszej rozmowy. Z drugiej zaś strony często dostrzegamy u Państwa oczekiwanie poczucia bezpieczeństwa i całkowitego, kompleksowego zajęcia się sprawą. Wykonujemy naszą pracę, mając na uwadze zgromadzoną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, z najwyższą starannością oraz szacunkiem dla Państwa uczuć. LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych. W naszej ofercie znajduje się m.in. usługa polegająca na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach rozwodowych. Zgodnie z powszechnie znaną wiedzą psychologiczną, rozwód oraz wszystkie jego konsekwencje, w tym majątkowe, obok śmierci osoby najbliższej  oraz utraty pracy , należy do najbardziej stresogennych zdarzeń w życiu człowieka. Doświadczenie w pracy z Klientami znajdującymi się w trudnym położeniu, wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pracy na salach sądowych, dają Państwu gwarancję profesjonalnej obsługi prawnej w powyższym zakresie. LEGAL.F KANCELARIA oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach gruntowych. Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, podział współwłasności, której przedmiotem jest grunt lub budynek, rozgraniczenie nieruchomości, to tylko niektóre z usług prawnych znajdujących się w ofercie LEGAL.F KANCELARIA. Porządkowanie spraw związanych z nieruchomościami często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania spadkowego. Niejednokrotnie dana sprawa wymaga przeprowadzenia takich postępowań po kilku zmarłych osobach. W ofercie naszej KANCELARII znajduje się pomoc prawna w zakresie spraw spadkowych. Stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub z testamentu, dział spadku, spis inwentarza, sprawy o zachowek, to tylko niektóre z usług prawnych znajdujących się w ofercie LEGAL.F KANCELARIA. Nasza KANCELARIA oferuje Państwu obsługę prawną KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek, firm jednoosobowych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych. Pomożemy Państwu zorganizować Państwa firmę, sporządzimy projekt umowy spółki, pomożemy w dokonaniu zmian jej treści. Zajmiemy się sprawami Państwa pracowników, odzyskamy Państwa pieniądze, uporządkujemy sprawy związane z nieruchomościami. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy Państwa reprezentować w sądzie. Oferujemy także obsługę w zakresie zamówień publicznych, sprawdzimy Państwa ofertę pod względem zgodności z treścią dokumentów postępowania z zakresu zamówień publicznych, sprawdzimy treść dokumentów zamawiającego pod względem zgodności ich zapisów z przepisami prawa w tym zakresie. Jeśli jesteście Państwo podmiotem publicznym pomożemy w skonstruowaniu treści dokumentów, w szczególności umowy i innych. LEGAL.F KANCELARIA oferuje Państwu kompleksową, pełną i satysfakcjonującą obsługę prawną Państwa FIRMY. Tak doraźną, likwidującą bieżące problemy prawne, jak również stałą – będziemy wówczas do Państwa stałej dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.

WSPÓŁPRACA

Sprawdź atuty kancelarii

Współpraca z Klientem zaczyna się od spotkania w KANCELARII. Prosimy wtedy o zabranie ze sobą wszystkich dokumentów dotyczących Państwa sprawy, znajdujących się w Państwa posiadaniu – w oryginale oraz kopii, którą pobieramy. Podczas rozmowy Klient referuje swój problem, prawnik dokonuje wstępnej analizy oraz jeżeli jest to możliwe, proponuje wstępne rozwiązanie. W każdym przypadku po spotkaniu następuje dogłębna analiza dokumentów, diagnoza prawnicza, opracowanie propozycji możliwych rozwiązań oraz strategii działania. O powyższych wnioskach Klient informowany jest na kolejnym spotkaniu lub w innej dogodnej dla Państwa formie (mailowej, telefonicznej). Elementem analizy jest również wycena usługi – w każdym przypadku indywidualna, zależna od stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym zależna również od czasu potrzebnego na udzielenie skutecznej pomocy prawnej.

Stała współpraca polega na ustaleniu zakresu zadań prawnika, tygodniowego czasu współpracy oraz stałego, ryczałtowego wynagrodzenia Kancelarii, zazwyczaj miesięcznego.