Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

Zgodnie z treścią art. 172 k.c. § 1, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Zgodnie z treścią § 2, po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

W stosunkach wiejskich, nierzadko także w miastach, w przeszłości dominował nieformalny obrót nieruchomościami, tzw. sprzedaż czy darowizna bez zachowania formy aktu notarialnego. Takie nabycie nieruchomości w świetle prawa było nieważne, tzn. nie dawało tytułu prawnego do nieruchomości. Poza tym zdarzały się przypadki nieformalnego (bezumownego) użytkowania cudzego gruntu, w tym gruntu Skarbu Państwa, a także nieruchomości stanowiących majątek opuszczony w trakcie II wojny światowej. Do dzisiaj wiele z takich stanów faktycznych nie zostało prawnie uregulowanych. Uporządkowaniu opisywanych stanów faktycznych służy instytucja zasiedzenia, natomiast LEGAL.F KANCELARIA skutecznie pomaga w uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

Zasiedzenie dopuszczalne jest zarówno w przypadku samoistnego posiadania gruntów prywatnych, jak i gruntów należących do Skarbu Państwa, czy gminy. Konieczne jest jednak udowodnienie przed sądem faktu posiadania nieruchomości jak właściciel (tzw. posiadania samoistnego) przez okres 20 lub 30 lat, w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza. Z reguły będzie to zła wiara, zatem dowody przedstawiane przed sądem, najczęściej świadkowie, muszą potwierdzić samoistne posiadanie gruntu przez wnioskodawcę przez okres 30 lat wstecz.

Zasiedzenie może dotyczyć nie tylko nieruchomości gruntowych (zabudowanych lub niezabudowanych), ale również budynkowych czy lokalowych. Dlatego możliwe jest, oczywiście przy spełnieniu opisanych wyżej warunków, zasiedzenie mieszkania, domu jednorodzinnego, czy garażu. Możliwym jest także zasiedzenie udziału we współwłasności ww. nieruchomości.

Instytucję zasiedzenia wykorzystuje się również do uzyskania prawa własności do ruchomości posiadanej bez tytułu prawnego. Dotyczy to przede wszystkim samochodów, w sytuacji gdy okaże się, że np. samochód pochodził z kradzieży. Dzieje się tak często przy okazji stosowania procedury sprowadzania samochodów z zagranicy, gdy sprawdzenie historii własności pojazdu jest znacznie utrudnione. Wielokrotnie w takiej sytuacji nasi Klienci narażeni byli na groźbę utraty pojazdu i to bez żadnej rekompensaty. LEGAL.F KANCELARIA pomaga uzyskać tytuł prawny do ruchomości - prawomocny wyrok sądu stwierdzający nabycie prawa własności ruchomości w drodze zasiedzenia. Jest to możliwe nawet wówczas, gdy pojazd został zatrzymany i zabezpieczony przez Policję w postępowaniu karnym.

Home / Sprawy gruntowe / Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości
Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi:

zasiedzenie nieruchomości, prawa własności, prawo nieruchomości, złej wierze, zniesienie współwłasności, własności nieruchomości, kancelaria adwokacka, stanu prawnego nieruchomości, prawo własności, pomoc prawną, najmu dzierżawy, dobrej wierze, bezumowne korzystanie z nieruchomości