Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

facebook icon2

889 269 835

Rzeszów, Lubelska 13 lok. 192 p.16

Wzory dokumentów:

W dniu 07 listopada 2019 r. weszły w życie nowe przepisy z zakresu procedury cywilnej. Gruntowne zmiany postępowania będą odczuwalne zarówno dla sędziów będących gospodarzami procesów, dla prawników pracujących na salach sądowych, jak też dla Klientów KANCELARII. Nowa procedura wymusza większą aktywność stron postępowania, a zmienione przepisy stosowane są do wszystkich spraw, w tym też tych, które już się toczą. Będziemy Państwa na bieżąco informować o aktualnych potrzebach KANCELARII w tym zakresie.

W sprawie prowadzonej przez naszą KANCELARIĘ, Sąd Najwyższy uchylił w całości orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia - sprawa o przyznanie prawa do emerytury. Podstawą rozstrzygnięcia było stwierdzenie, iż w postępowaniu przed sądem nie ma zastosowania zasada gradacji dowodów - odmiennie niż w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowód z przesłuchania świadka ma taką samą wartość, jak dowód z dokumentu. Dodatkowo Sąd Najwyższy przesądził, iż zatrudnienie pracownika bez umowy o pracę, należy zaliczyć do okresów składkowych, co dodatkowo powiększyło wysokość przyznanego w tym postępowaniu, a później ustalonego przez ZUS, świadczenia emerytalnego naszego Klienta.

Ciąg dalszy sprawy o ochronę dóbr osobistych - dziś o wyroku pisze Rzeczposoplita.

https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/308189949-Facebook-pomowienia-z-Irlandii-wyrok-w-Polsce.html

19.08.2019 r.

 

W lipcu br. otrzymaliśmy orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie o ochronę dóbr osobistych prowadzoną przez naszą Kancelarię. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko naszej Klientki - będącej stroną powodową w procesie i uchylił w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Walczymy zawsze do końca.

Wobec tego, że wciąż rozwijamy nasz Zespół, poszukujemy nowych osób do współpracy z KANCELARIĄ.
Zapraszamy aplikantów radcowskich oraz studentów prawa poszukujących miejsca, w którym można zdobyć nową wiedzę i doświadczenie.
O szczegóły proszę pytać telefonicznie lub mailowo.

 

RADCA PRAWNY RZESZÓW KANCELARIA RZESZÓW PRAWNIK RZESZÓW