Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Co powinien zawierać, jak go napisać, jakie dokumenty zgromadzić?

Wiele nieruchomości posiada tzw. nieuregulowany stan prawny – oznacza to, że w dokumentach takich, jak wypis z rejestru gruntów, jako prawo do nieruchomości, wpisane pozostaje posiadanie, posiadanie samoistne lub władanie samoistne. Powyższe oznacza, że osoba, której dotyczą takie regulacje, nie jest formalnym właścicielem nieruchomości, co w praktyce oznacza, że nie może skutecznie sprzedać lub darować takiej nieruchomości, nie może założyć dla takiej nieruchomości księgi wieczystej, mimo że faktycznie włada taką nieruchomością, nie może legitymować się, jako jej właściciel np. w urzędzie gminy, nie otrzyma odszkodowania za wywłaszczenie albo scalenie gruntów.

W dniu 16.02.2023 r. ukazała się długo oczekiwana opinia Rzecznika Generalnego TSUE poprzedzająca wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie z powództwa Arkadiusza Szcześniaka przeciwko Bankowi, który udzielił kredytu ww., przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego, Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście w Warszawie oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

„Wygrane frankowiczów”, „kilkadziesiąt wygranych spraw”, „pomoc frankowiczom”, „unieważnienie umowy frankowej”, „lista wygranych spraw frankowych” – w Internecie aż roi się od tego typu reklam. Duże ogólnopolskie kancelarie frankowe zachęcają do skorzystania z ich usług, obiecując pomoc dla frankowiczów, wygraną w sporze z bankiem i unieważnienie umowy frankowej. Powołują się przy tym na dziesiątki, czy setki wygranych spraw. Postanowiłam więc, trochę przekornie, postawić problem inaczej i zadać pytanie - czy możliwe jest przegranie sprawy frankowej? Skoro jest tak dobrze i banki przegrywają większość spraw sądowych dotyczących kredytów we frankach, to czy w ogóle wchodzi w rachubę oddalenie powództwa kredytobiorcy, który wniósł pozew frankowy? Oczywiście, że tak. Wszystko bowiem zależy od konkretnej umowy i załączników podpisanych przez frankowicza, ale również od tego, co i jak powie przed sądem. Dlatego posługiwanie się tylko statystyką w sprawach frankowych może być mylące.

Wzory dokumentów:

W dniu 07 listopada 2019 r. weszły w życie nowe przepisy z zakresu procedury cywilnej. Gruntowne zmiany postępowania będą odczuwalne zarówno dla sędziów będących gospodarzami procesów, dla prawników pracujących na salach sądowych, jak też dla Klientów KANCELARII. Nowa procedura wymusza większą aktywność stron postępowania, a zmienione przepisy stosowane są do wszystkich spraw, w tym też tych, które już się toczą. Będziemy Państwa na bieżąco informować o aktualnych potrzebach KANCELARII w tym zakresie.

W sprawie prowadzonej przez naszą KANCELARIĘ, Sąd Najwyższy uchylił w całości orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia - sprawa o przyznanie prawa do emerytury. Podstawą rozstrzygnięcia było stwierdzenie, iż w postępowaniu przed sądem nie ma zastosowania zasada gradacji dowodów - odmiennie niż w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowód z przesłuchania świadka ma taką samą wartość, jak dowód z dokumentu. Dodatkowo Sąd Najwyższy przesądził, iż zatrudnienie pracownika bez umowy o pracę, należy zaliczyć do okresów składkowych, co dodatkowo powiększyło wysokość przyznanego w tym postępowaniu, a później ustalonego przez ZUS, świadczenia emerytalnego naszego Klienta.

Ciąg dalszy sprawy o ochronę dóbr osobistych - dziś o wyroku pisze Rzeczposoplita.

https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/308189949-Facebook-pomowienia-z-Irlandii-wyrok-w-Polsce.html

19.08.2019 r.

 

W lipcu br. otrzymaliśmy orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie o ochronę dóbr osobistych prowadzoną przez naszą Kancelarię. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko naszej Klientki - będącej stroną powodową w procesie i uchylił w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Walczymy zawsze do końca.

Wobec tego, że wciąż rozwijamy nasz Zespół, poszukujemy nowych osób do współpracy z KANCELARIĄ.
Zapraszamy aplikantów radcowskich oraz studentów prawa poszukujących miejsca, w którym można zdobyć nową wiedzę i doświadczenie.
O szczegóły proszę pytać telefonicznie lub mailowo.

 

RADCA PRAWNY RZESZÓW KANCELARIA RZESZÓW PRAWNIK RZESZÓW