Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Sprawy spadkowe, w porównaniu z innymi sprawami sądowymi, pod względem proceduralnym, należą do kategorii spraw stosunkowo prostych. Tak jest w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, gdy znany jest krąg najbliższych spadkobierców ustawowych (małżonek, dzieci, ewentualnie rodzice, czy rodzeństwo), nie ma testamentu, a nikt nie odrzuca spadku. Tak też jest w sprawach o zgodny dział spadku, gdy zarówno skład, jak i wartość majątku spadkowego nie są sporne, a spadkobiercy uzgodnili sposób jego podziału. W takich sprawach KANCELARIA służy poradą, jakie dokumenty należy zgromadzić, jak sporządzić wniosek do sądu, jakie opłaty sądowe należy ponieść. LEGAL.F KACNELARIA służy pomocą także w zakresie reprezentowania Państwa przed sądem w zakresie spraw spadkowych.

 

 

W tej kategorii spraw, którymi zajmuje się KANCELARIA, znajdują się sprawy dotyczące umów spadkowych (umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, umowa o zbycie spadku lub udziału spadkowego). Przygotowujemy projekty takich umów, pomagamy zebrać niezbędne dokumenty. Zajmujemy się również roszczeniami o wykonanie zapisów (np. o wydanie ruchomości lub nieruchomości, o dopuszczenie do zamieszkania itp.), o uznanie spadkobiercy za niegodnego, sprawami o uchylenie lub zmianę zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i prawomocnych postanowień sądu o stwierdzenie nabycia spadku (gdy okaże się, że rzeczywisty krąg spadkobierców jest inny lub inne są ich udziały w spadku). Zajmujemy się także innymi rodzajami spraw związanymi ze spadkiem i dziedziczeniem. Zawsze zapewniamy Państwu indywidualne podejście do sprawy, dokładamy najwyższych starań, by znaleźć rozwiązanie spełniające Państwa oczekiwania.