Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

W sprawie prowadzonej przez naszą KANCELARIĘ, Sąd Najwyższy uchylił w całości orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia - sprawa o przyznanie prawa do emerytury. Podstawą rozstrzygnięcia było stwierdzenie, iż w postępowaniu przed sądem nie ma zastosowania zasada gradacji dowodów - odmiennie niż w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowód z przesłuchania świadka ma taką samą wartość, jak dowód z dokumentu. Dodatkowo Sąd Najwyższy przesądził, iż zatrudnienie pracownika bez umowy o pracę, należy zaliczyć do okresów składkowych, co dodatkowo powiększyło wysokość przyznanego w tym postępowaniu, a później ustalonego przez ZUS, świadczenia emerytalnego naszego Klienta.