Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

„Wygrane frankowiczów”, „kilkadziesiąt wygranych spraw”, „pomoc frankowiczom”, „unieważnienie umowy frankowej”, „lista wygranych spraw frankowych” – w Internecie aż roi się od tego typu reklam. Duże ogólnopolskie kancelarie frankowe zachęcają do skorzystania z ich usług, obiecując pomoc dla frankowiczów, wygraną w sporze z bankiem i unieważnienie umowy frankowej. Powołują się przy tym na dziesiątki, czy setki wygranych spraw. Postanowiłam więc, trochę przekornie, postawić problem inaczej i zadać pytanie - czy możliwe jest przegranie sprawy frankowej? Skoro jest tak dobrze i banki przegrywają większość spraw sądowych dotyczących kredytów we frankach, to czy w ogóle wchodzi w rachubę oddalenie powództwa kredytobiorcy, który wniósł pozew frankowy? Oczywiście, że tak. Wszystko bowiem zależy od konkretnej umowy i załączników podpisanych przez frankowicza, ale również od tego, co i jak powie przed sądem. Dlatego posługiwanie się tylko statystyką w sprawach frankowych może być mylące.

Kilka przykładów. W pewnych przypadkach wpłaty kredytobiorców z tytułu rat kredytu nie były przeliczane według kursu sprzedaży obowiązującego w banku (a więc kursu wewnętrznego jednostronnie ustalanego przez bank), lecz według kursu średniego NBP (a więc obiektywnego miernika znanego obydwu stronom umowy); Jeden z banków przed zawarciem umowy frankowej (choć nie w każdym przypadku) uprzedzał na piśmie o ryzyku walutowym (a więc ryzyku zmiany kursu franka szwajcarskiego), przedstawiając historyczne wahania kursu CHF oraz symulację wysokości raty kredytu w przypadku określonych wzrostów kursu tej waluty (np. do kwoty 3,00 zł za 1 CHF), a frankowicze swoim podpisem potwierdzali zapoznanie się z tymi informacjami i ich zrozumienie;

W wyżej przytoczonych przykładach, których jest znacznie więcej, podważenie umowy frankowej lub wygranie procesu sądowego może być znacznie utrudnione. Nie jest oczywiście niemożliwe, jednak zależy od odpowiednio dobranej strategii procesowej i sformułowanych w pozwie żądań, zadania odpowiednich pytań (zarówno na etapie konsultacji, jak i przed sądem) i precyzyjnego sprawdzenia wszystkich istotnych okoliczności. Powyższe wymaga więc osobistego zaangażowania prawnika i poświęcenia odpowiedniego nakładu pracy i czasu.

Dlatego polecamy usługi Kancelarii LEGAL.F  w zakresie prowadzenia tzw. spraw frankowych. Profesjonalny prawnik dokonuje analizy umowy z bankiem, formułuje pozew, jeśli są ku temu podstawy - formułujemy także wiosek o zabezpieczenie powództwa, co daje Państwu możliwość zaprzestania płacenia rat kredytu już na etapie procesu sądowego, reprezentujemy Państwa w sądzie, sporządzamy wszelkie konieczne pisma procesowe. Zatem - zapraszamy do współpracy.