Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Szczegóły oferty

Sprawy gruntowe często wiążą się z roszczeniami odszkodowawczymi. LEGAL F. KANCELARIA pomaga uzyskać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy, w tym z nieruchomości, odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone przedmioty, zwrot nakładów poniesionych na cudzą rzecz, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej lub służebności przesyłu, wynagrodzenie za zmianę treści lub sposób wykonywania takiej służebności. W zakresie swojej działalności pomagamy także w uzyskaniu odszkodowań za naruszenia tzw. prawa sąsiedzkiego np. w przypadku wzniesienia przez sąsiada ogrodzenia lub innego budynku naruszającego granicę Państwa działki, zajęcia lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez nieuprawnioną osobę, np. najemcę, który najemcą być przestał, kierowania wód, nieczystości na cudzy grunt, przechodzenia nieprzyjemnych zapachów z działki sąsiada na Państwa nieruchomość, hałasu, zalewania mieszkania itp.

Home / Sprawy gruntowe / Odszkodowania za bezumowne korzystanie, za zniszczone lub uszkodzone przedmioty
Odszkodowania za bezumowne korzystanie, za zniszczone lub uszkodzone przedmioty Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: